CELINKA društvo ustvarjalk sodobnega plesa

Društvo Celinka
Reber15
1000Ljubljana

Uršula Teržan
email: ursula.terzan@siol.net